Turinointia tiimityöstä

Tiimi on aina enemmän kuin yksilöidensä summa, sanotaan, ja väite varmaan pitää myös paikkansa. Yhdessä muiden kanssa kun keksitään aina enemmän uusia oivalluksia ja ajatuksia kuin yksin tai edes kaksin miettien. Toisaalta Suomessa tunnetaan myös pikku kolttosia porukalla keksivään ryhmään viittaava sanonta Joukossa tyhmyys tiivistyy. Tiimityöhön siirrettynä jälkimmäinen sanonta voisi tarkoittaa vaikka sitä, mistä Patrick Lencioni puhuu kirjassaan Viisi toimintahäiriötä tiimissä – Tarina johtajuudesta (The Five Dysfunctions of a Team A Leadership Fabel, suom. Marja Sevón). Lencioni on sitä mieltä, että ”ryhmä onnistuu vain, jos se voittaa perin inhimillisen taipumuksen omaksua käyttäytymistä, joka turmelee tiimejä ja synnyttää niissä toimintahäiriöihin johtavaa politikointia. Nämä periaatteet pätevät muuhunkin kuin tiimityöhön”.

Iina Rytikankaan teos Kehity ja jaksa tiimissä käsittelee vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä, motivaatiota, parempaa työtyytyväisyyttä ja jokaisen tiimin jäsenen omaa vastuuta tiimissä. Rytikangas toteaa, että ”emme voi muuttaa sellaisia asioita, joista emme ole tietoisia”. Vasta tietoisuuteen havahtuminen auttaa työntekijää tekemään itselleen sopivia valintoja.

Jukka Salomäen Tiimit ja työhyvinvointi -kirjassa on kirjoittajan laatimat kaksi itsenäistä materiaalia erilaisten työyhteisöjen koulutuksiin: Tiimi- ja yhteistyö, jossa puhutaan tiimityön perusteista ja siitä, mitä tiimityö on ja miten sitä johdetaan sekä toisena Jaksaminen ja stressinhallinta, joka keskittyy lähinnä yksilön jaksamiseen, vaikuttamisen mahdollisuuteen ja haasteisiin työyhteisössä.

Jari Salmisen teos Onnistu tiimityössä – tiimin jäsenen kirja tekee hyviä kysymyksiä ja hakee vastauksia siihen, mistä tunnistaa huipputiimin ja miten sellaiseksi voisi kehittyä, mitä hyötyä tiimityöstä on, millainen on hyvä tiimin jäsen, miten ristiriitoja ratkotaan, miten voi johtaa itseään ja millaisia oikeuksia tiimin jäsenillä on.