Voimavarat käyttöön!

Vaikka jo vuonna 2003 julkaistu Voimavarat käyttöön – hyvää oloa ja onnellisuutta - teos on yli kymmenen vuoden historiallaan nykyisessä kirjamaailmassa lähes klassikoiden joukossa, ei sen työ- ja muutakaan elämää koskeva sanoma ole juurikaan vanhentunut. Kirjan tekijät Antero Katainen, Krisse Lipponen ja Anneli Litovaara korostavat teoksessaan, että ”kun et voi muuttaa ulkoisia olosuhteita, muuta omaa asennoitumistasi asioihin”.

Kirjassa tutustutaan uusiin, nykyihmistä vaivaaviin tauteihin, kuten ilonpuutostautiin, kiiresairauteen, infoähkyyn, univelkaan, hullutteluvajauteen ja kulttuurivajauteen. Näistä taudeista vapautuakseen kirjoittajat tarjoavat kirjan keskeistä ajatusta ”pysähtyä, havahtua ja tutustua omaan elämäntarinaansa”, jolloin on mahdollisuus muuttaa omaa toimintaansa ja asenteitaan. Kirjoittajat puhuvat myös tärkeistä ’jämäkkyysoikeuksista’, Edmund Bournen vuonna 1999 lanseeraamasta Omien oikeuksien luettelosta, jonka avulla voi suhtautua sallivasti jopa itsestään huolta pitämiseen. Tässäkin vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä.

Kirjassa esitellään esimerkiksi lataavien asioiden jalostamista kuvaava viiden T:n muistisääntö: ”tunnista lataavat ja kuluttavat asiat, tunnusta omat rajasi ja rajallisuutesi, toteuta oivallukset toiminnan tasolle, tee tähtihetkiä elämääsi, riko rutiineja ja tarkkaile onnistumisiasi ja iloitse niistä”.  Teoksen lopussa on myös mielikuvaharjoituksia, joilla voi vaikka itsekseen harjoitella uudenlaista asennoitumista sekä työhön että elämään kaikkine sen ulottuvuuksineen.