Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman (1925-2017), puolanjuutalainen Leedsin yliopiston sosiologian emeritusprofessori ja yksi Euroopan keskeisiä sosiologeja, paneutuu arkielämän kokemusten uudelleentulkintoihin koko ajan huimaa vauhtia muuttuvassa ajassamme ja maailmakuvassamme. Bauman tunnetaan erityisesti globalisaation, kulutusyhteiskunnan, holokaustin ja ihmisen identiteetin muuttumisen tutkijana modernissa maailmassa.

Hän tuo esiin sen, että maailmaa ei voida enää hahmottaa mustavalkoisesti ääripäiden avulla, vaan jokaisen on henkilökohtaisesti uskallettava astua niiden väliselle harmaalle alueelle tutustumaan siihen uuteen todellisuuteen, jossa elämme. Silloin ajattelu hänen mielestään vääjäämättä muuttuu kriittiseksi voimaksi, kun ääripäiden oletukset osoittautuvatkin paikkansa pitämättömiksi. Kiinnostavaa Baumanin pohdinnoissa on esimerkiksi se, miten määrittelemme sellaiset käsitteet kuin me ja he.

Baumanin mukaan käsite ’notkea moderni’ kuvaa nykyihmisen ahdistusta ja epävarmuutta jatkuvasti muuttuvien arvojen ja globaalien muutosten paineessa. Bauman kiinnittää huomionsa erityisesti siihen, miten ahtaalle joutuvat ne, jotka ovat globalisaatiomuutoksessa hävinneiden joukossa, kuten köyhät ja vähäosaiset. Hänen mielestään rajattomaksi muuttuva maailma estää monelta elämän arvokkaaksi kokemisen ilon.

Globaalissa maailmassa valta on koditon, kun vallan ja politiikan liitto on hajautunut, ja siksi nykyisistä vallan rakenteista on vaikea saada otetta. Aiemman ajattelun mukaan valta ja politiikkaa asuivat kansallisvaltiossa, mutta nyt hallitusten päätökset on tapana viedä vielä osakemarkkinoiden hyväksyttäväksi.  (www.wikipedia.fi, www.yle.fi/uutiset 9.1.2017). Baumanin mukaan ”sosiologian tehtävänä on huolehtia siitä, että vaihtoehdot ovat vapaasti valittavissa, ja että ne pysyvät vapaasti valittavina niin kauan kuin ihmiskunta on olemassa.” ”Inhimillistä kurjuutta vastaan käytävä sota alkaa paljastumisesta, ei suinkaan lopu siihen.” Ei ihan piskuinen tehtävä.

Sosiologi Zygmunt Bauman: Postmodernin lumo, 1996, Sosiologinen ajattelu, 1997, Notkea moderni, 2002, suomennokset Jyrki Vainonen, Vastapaino