Herkästä mielestä kirjoitettua

Isabella Törnerin kirja Herkkyyden lahja - Kuinka lopettaa kaikkien miellyttäminen ja alkaa seurata unelmiaan (suom. Jaana-Mirjam Mustavuori) puhuu minä-kertojan suulla erityisen herkän ihmisen monista kokemuksista vaihtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Kertoja on huomannut, miten ei-niin-herkät-ihmiset kävelevät heidän ylitseen jatkuvasti, sitä edes huomaamatta. Se aiheuttaa herkissä ihmisissä yksinäisyyden ja uhriutumisen tunteita.

Näiltä välttyäkseen kirjoittaja on halunnut vahvistaa näiden ihmisten sisäisiä voimavaroja, jotta jokainen voisi asettaa itselleen sellaiset rajat, jotka suojaisivat omaa psyykeä. Jos on tottunut olemaan syrjässä ja pitämättä ääntä itsestään, oman tilan ottaminen ja rajojen asettaminen voi olla melko haasteellista ja viedä ainakin aikaa, mutta lohdullista on, että se on mahdollista. Kirja pyrkii siis vahvistamaan erityisherkän ihmisen identiteettiä ja rajojen asettamisen kykyä.

Taina Laanen kirjoittama teos Vahvuutena herkkyys – Kirjeitä hänelle, joka kokee syvästi opastaa myös myötätunnon lisäämiseen itseä ja kaikki lähimmäisiä kohtaan omasta erityisherkkyydestä käsin. Kirjoittaja on jo niin sinut oman herkkyytensä kanssa, että ei enää aktiivisesti sitä ajattele, miettii pikemminkin, miten parhaiten ymmärtäisi herkkyyden sisältämät vahvuudet, niin että uupumuksen sijasta löytäisikin siitä voimaa.

Kirjoittaja siteeraa Elaine Aronia, amerikkalaista herkkyystutkimuksen pioneeria, joka toteaa, että tämän synnynnäisen taipumuksen keskeisiä ominaisuuksia ovat syvällinen tiedon prosessointi, kuormittumisalttius, tunnemaailman intensiteetti ja eläytymiskyky sekä tarkka havainnointikyky, ja että näitä erityisherkkiä henkilöitä on kaikista ihmisistä lähes viidennes.

Sekä Törnerin että Laanen kirjojen vahvuus on siinä, että he kertovat omista kokemuksistaan ja siitä, miten he itse ovat selviytyneet lannistumatta ja mitä he ovat oppineet elämästä. Molemmat kirjat sisältävät lisäksi erilaisia harjoituksia, joilla voi vahvistaa ja säädellä omaa erityislaatuaan.

Herkkyydestä 2 kirjaa.jpeg