Kirjoita itsesi näkyväksi

”Se minkä kanssa et voi olla, ei anna sinun olla.”

Anne Lindhom-Kärjen ja Kirsi Virkkusen teos Kirjoita totuutesi! - Kirjoittaja laajenevan tietoisuuden spiraalissa esittelee tietoisuuskirjoittamisen metodia. 'Meissä kaikissa asuu viisas tietäjä, Hän, joka tietää', ja siihen tietäjään pitäisi saada yhteys. Yhteyden luomiseksi voi hyödyntää myös näkemiään unia. Myös Anne Lindholm-Kärjen edelliset teokset Unet tienä luovuuteen – löydä sisäinen unitaitelijasi ja Uni tuntee sinut - Unet voimaantumisen ja ammatillisen ohjauksen välineenä hahmottelevat tarkemmin unien hyödyntämistä itsetuntemuksen syventämisen tiellä.

Kirjoittajien mukaan tietoisuuskirjoittaminen on elämänmittainen prosessi, jossa 'päämäärää tärkeämpi on matkalla olo'. Teos antaa myös ohjeistusta kyseisen metodin omaksumiseen. Kuten monissa muissakin oppaissa on todettu, tässäkin todetaan, että on terveellistä piipahtaa oman mukavuusalueen ulkopuolelle saadakseen uusia näkökulmia.

Virpi Yliraudanjoen teos Lupa kirjoittaa - Opas luovaan tieteelliseen kirjoittamiseen tuo esiin virikkeitä, joita hyväkseen käyttäen voi syventää erityisesti tieteellistä mutta myös luovaa kirjoittamista. Kysytään, voiko kirjoittaa luovasti, jos kirjoittaa tieteellistä tekstiä vai täytyykö pitäytyä tarkasti vain tieteellisessä tiedossa. Tekijän mukaan voi ja ilman muuta pitäisikin kirjoittaa myös tieteellinen työnsä luovalla tavalla ja uskaltaen. Intuitiivinen kirjoittaminen on mielleyhtymien kuuntelua ja kirjaamista, ruumiillinen tietäjä kirjoittaa tietämisestään. Intuitioita kokevat taiteilijat ja tieteentekijät rohkenevat kirjoittajan mukaan myös tarttua intuitioihinsa pelkäämättä niistä syntyviä reaktioita.

Yliraudanjoki toteaa, että 'kaikessa on kyse siitä, että lunastaa itselleen luvan kirjoittaa' ja jatkaa, että 'maalatakseen parastaan on pakko mennä kohti kipua, tyhjyyttä ja epävarmuutta. Välillä yksinkin'.

Hyviä kirjoittamisen ja sisäiseen maailmaansa syventymisen oppaita, kuten nämäkin edellä mainitut, ilmestyy koko ajan tiuhassa tahdissa ja hyvä niin, mutta se opas, joka taluttaa työpöydän ääreen ja käskee kirjoittamaan, on vielä monen kirjoittajan kohdalla suunnitteilla; nimittäin tuo sisäinen ääni, joka vaatii päästä vapauteen. Se, joka sanoo alussa kirjoitetun lauseen ja ennen pitkää pistää toimimaan.