Jälkiä kehossa

Omnia mea mecum porto - kaiken omani kannan mukanani, joka tarkoittanee ihmisen koko psykofyysistä olemusta niin hyvässä kuin pahassakin. Voitaisiinkohan näitä kahta - psyykkistä ja fyysistä -  edes keinotekoisesti erottaa toisistaan; toinen kun vaikuttaa toiseen kaikin tavoin, ainakin Kirjatimpurin peräkammaripsykiatrisen käsityksen mukaan. Lapinreissulla tai Compostelan vaelluksella kannetaan konkreettista taakkaa, reppua tai rinkkaa, joka ainakin ensiksi mainitulla kevenee hissukseen eväitä mutustellessa. Ainahan siellä kevenee se psyykkinenkin taakka, eikä ihme - luonto ja meditatiivinen tallustelu tekevät tehtävänsä. Mutta voisikohan elämän tyrskyissä mieleen kerääntyneiden rassaavien kokemusten taakkaa keventää myös kotinurkilla ja asiantuntijan opastuksella?

Kun arkikielessä puhutaan traumoista, tarkoitetaan useimmiten tunnepuolen vauriota tai vammaa, joka on syntynyt vaikeiden olosuhteiden seurauksena, jäänyt painamaan mieltä ja haittaa edelleen yksilön elämää ja rajoittaa hänen mahdollisuuksiaan. Bessel van der Kolkin teos Jäljet kehossa – Trauman parantaminen aivojen, mielen ja kehon avulla kertoo tällaisten häiriöiden hoidosta. Kolk on yksi maailman johtavia traumaperäisen stressin asiantuntijoita ja hän on tehnyt työtä traumoista kärsivien ihmisten kanssa yli 30 vuotta.

Taustaltaan hollantilainen Kolk aloitti Yhdysvalloissa nuorena psykiatrina työnsä Vietnamin sodasta palanneiden, psyykkisesti loppuunpalaneiden sotilaiden parissa. Hänen kokemustensa ja tietämyksensä mukaan yksilön muistamiseen ja trauman käsittelemiseen tarvitaan äärimmäisen paljon luottamusta ja rohkeutta, koska traumaattisen asian käsittelyssä joutuu aina kohtaamaan myös omaa häpeäänsä. Tässä yhteydessä tuleekin aprikoitua, miten Suomen sotaveteraanit mahtoivat saada apua traumoihinsa sotien jälkeen, kun itse sodastakaan ei oikein saanut julkisesti puhua ja hulluksi leimaamisen pelkokin oli suuri?

Van der Kolk näkee parantumisen mahdollisuuksina kolme perusväylää: ensiksi ylhäältä alaspäin suuntautuva; puhumisen merkitys ja muihin ihmisiin yhteyden saaminen ja omien kokemusten ymmärtäminen, toiseksi lääkehoito, joka muuttaa aivojen tiedonkäsittelyä ja kolmanneksi alhaalta ylöspäin suuntautuva; kehollisten kokemusten hyödyntäminen. Kerrassaan mielenkiintoinen on tämä teos maallikonkin luettavaksi, vaikka ihan kaikkea ei viimeisen päälle ymmärtäisikään.