"Maailma on sana"

Samuli Paronen (1917 – 1974)  Maailma on sana, 1974

 ”Me pelkistämme, karsimme, karsinoimme, aitaamme, pullotamme, suljemme, nimeämme ja hyllytämme elämän. Kysy mitä vain, mitä on.”

 ”Ihmisten ei enää tarvitse elää, vain olla tehokkaita, latautua ja purkautua. Ei siinä olekaan sijaa elämälle.”

 ”Ei se onnistu ihmisille, mikä muurahaisille.”

 ”Missä hyvinvointi mekanisoituu, siellä pahoinvointi ruumistuu.”

 ”Hyvinvointimme perustuu pahoinvointiin. Jos perusta puretaan, romahtaa kaikki.”

 ”On helpompi kriminalisoida sairaus tahi terveys kuin ruveta niiden tähden muuttamaan valtaohjelmia.”

 ”Terve kohta sairaassa on kuin sairas kohta terveessä: se on kipeä.”

 ”Raha ei tuo täällä onnea rahattomille.”

 ”Yhä useampien on tehtävä yhä tehokkaammin töitä voidakseen ostaa oikeuden tehdä jotain muuta.”

 ”Yhä useammat kokevat elämänsä mielettömäksi, ellei heillä  ole kylliksi varaa ajan mielettömyyksiin.”

 ”Se, ettemme hyväksy kohtuuttomuuksia, ei merkitse sitä, että tyytyisimme kohtuuteen.”

 ”Mitäpä täällä rahaton voisi kuin luvatonta.”

 ”Armostaeläjän pyyntö on syyte.”

 ”Tässä kilvassa jäämme itse mieluummin ilman kuin jaamme liiastamme niille, joilla ei ole.”

 ”Asiantuntijan lausunnon mukaan on köyhyys terveellistä. Lääkäri oli sanonut hänelle, etteivät köyhät käy vastaanotoilla niin usein kuin varakkaat.”

 ”Vaikeinta ei täällä ole käskeminen tahi käskyjen täyttäminen, vaan ihmisenä eläminen.”

 ”- Tää maailma on niin paha, sanoi kunnon ihminen vastustaen kaikin voimin sen muuttamista.”

 ”- Hän löysi vihdoin itsensä, ne sanoivat miehestä, joka vasta verraten iäkkäänä lakkasi kehittymästä.”

 ”Suurin osa suomalaisia elää tasa-arvon alapuolella vastustaen sitä.”

 ”Kylätuomioistuimissa rikoslaji on aina sama: kyläkuvasta poikkeaminen.”

 ”Joukossamme liikkuu kyllä heikkoja, joita voimme rangaista, mutta vähän vahvoja, joilla on voimaa kieltäytyä siitä.”

 ”Vartija on aina vankilansa vanki, vanki ei aina.”

 ”Valta turmelee myös ne, joilla valtaa ei ensinkään ole.”

 ”Viihteen kysyntä kasvaa, kun kasvaa tarve olla ajattelematta sitä, mitä tajutaan.”

 "On aina helpompi poistaa kipuja kuin tauteja.”

 ”Ellei ymmärrys siirry päästä käsiin, ei se toimi.”

 ”Mahdollisuutemme ovat virheissämme ja epätäydellisyydessämme.”

 ”Maailma on kohtuullinen. Ainoa oikeus, minkä se ihmiselle antaa, on oikeus tehdä kohtuullisesti virheitä.”

 ”Matkassa on aina se kohta, josta eteenpäin se kuluttaa itsensä loppuun.”

 ”Kun on paikalla, kun tajuntavalli murtuu, saattaa nähdä jotain, jos on nopea.”

 ”Ja huomenna meillä on vieläkin enemmän hyviä välineitä. Huomenna tarvitaan vielä enemmän hyvää tahtoa kuin tänään.”

 ”Katselen maisemaa, se tulee minuun, eikä mikään ole pois tulevilta, kun lähden.”