Ajatuksia taakkasiirtymästä

Pirkko Siltalan esseekokoelma Taakkasiirtymä - Trauman siirto yli sukupolvien käsittelee erittäin kiinnostavan ajattelijan, psykoanalyytikko Martti Siiralan (1922-2008) ajattelun keskeistä perusrakennelmaa, taakkasiirtymää. Martti Siirala itse kuvaa sitä esimerkiksi Yrjö Uurtimon kirjoittamassa kirjassa On puhuttava siitä, mistä vaikenemme (2000). Martti Siirala loi käsitteen taakkasiirtymä jo 1960-luvulla.

Martti Siiralan oman määritelmän mukaan ”kun ihmisen elämään – kasvuun, kehitykseen, keskinäiseen ihmisenä olemiseen – kuuluva perustava haaste tulee sivuutetuksi, eikä kohdatuksi, siitä seuraa taakka. Se mikä ei tule yhdessä jaetuksi, tulee jonkun kannettavaksi – taakkasiirtymäksi”.

Pirkko Siltalan esseekokoelman mukaan ”Taakkasiirtymäksi kutsutaan vaimennettujen ja työstämättömien traumaattisten kokemusten siirtyvää perintöä sukupolvelta toiselle. Nykyisin samaa ilmiötä kuvataan ylisukupolvisina traumoina.” Toisaalta taakkasiirtymät Siltalan mukaan ”sisältävät myös arvokkaita henkisiä, luovia ja korvaamattomia voimavaroja sukupolvesta toiseen” siinä tapauksessa, että kokemukset siirtyvät rakentavasti seuraavalle sukupolvelle tai jos ne saadaan jollain tapaa luovuuden palvelukseen.

Siltalan kirjassa puhutaan sukupolvien ketjuissa kulkevista jakamattomista, vaietuista kokemuksista, myös kirjallisuuden kuvaamista siirtymistä ja muiden muassa Oidipus- ja Kullervo-myytistä. Ja lohtuakin on tarjolla; jos ylisukupolvista taakkaa kantava yksilö pystyy kohtaamaan ja työstämään tätä asiaa, hän voi vihdoin vapautua sen painolastista eikä sitä tarvitse siirtää enää seuraavan sukupolven kannettavaksi. Siltalan ja myös Uurtimon kirjaan kannattaa tarttua, jos haluaa saada hetken helpotuksen jouluhässäkkään ja rauhoittaa mielensä ihan vain joulun odotukseen ja sen varsinaiseen sanomaan.

Yrjö Uurtimo: On puhuttava siitä mistä vaikenemme - Martti Siiralan ajatuksia elämästä

Yrjö Uurtimo: On puhuttava siitä mistä vaikenemme - Martti Siiralan ajatuksia elämästä