Siihen aikaan, kun isä lampun osti...

… ja äiti sen pudotti, kuten uusi kansa on Juhani Ahon tunnetuimman Lastun nimeä ansiokkaasti jatkanut. Värikkään elämän eläneen kirjailijan ja toimittajan Juhani Ahon merkitys suomalaisessa kirjallisuudessa on vaikuttava. Kirjahyllyssäkin saattaa rehottaa vajaan metrin verran Juhani Aholta peräisin olevaa tekstiä, eikä siinä ole läheskään kaikki hänen tuotantonsa. Kyllä on papin poika terävästi tarkkaillut ympäristöään, ottanut siitä opikseen ja laittanut sanoja piiiitkään jonoon.

Juhani Aho (1861 - 1921) syntyi Lapinlahdella rovasti Brofeltin herännäisperheeseen, jossa kaiken kaikkiaan oli kymmenen lasta. On pihamaalla ja nurkissa riittänyt pientä vilskettä, siihen lisänä tietenkin palvelusväki ja muut mahdolliset kylässä kävijät, maattomat, kerjäläiset ja muut paikasta toiseen tallustajat. Iisalmen Mansikkaniemellä olevassa Brofeltin pappilassa voi aistia elävästi menneen ajan ilmapiiriä.

Aho oli naimisissa taidemaalari Venny Soldanin (1863 – 1943) kanssa, mutta oli tosi hyvää pataa myös tämän sisaren, Tilly Soldanin (1873 – 1931), kanssa, ja kaikista yhteisistä lapsista pidettiin samassa pihapiirissä hyvää huolta. Elisabet Järnefelt ja Minna Canthkin mainitaan läheisistä some-yhteyksistä Juhani Ahoon.

Kun puhutaan Ahosta, pitää puhua myös Kauppis-Heikistä, Ahon ikätoverista (1862 – 1920), joka oli poikasena renkinä Brofeltin pappilassa. Siellä ollessaan hän saattoi muiden töidensä ohella tutustua kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen, joka siihen aikaan olisi muutoin ollut renkipojalle mahdotonta. Juhani Ahon ja Kauppis-Heikin vaiheita vertaillessa käy erityisen selvästi ilmi se, mikä merkitys ihmisen tulevaisuudelle on, jos hän on sattunut syntymään onnellisten tähtien alla ja saanut mahdollisuuden toteuttaa ominta itseään.

Brofeltin pappilan lähistöllä on myös Koljonvirta, jonka sillalla ”tee se itse” –mies Sven Tuuva pani parastaan Suomen sodan aikaan, niin kuin J. L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinat – teoksesta on saatu lukea sen seitsemään kertaan. ”Älyä kyll’ ei Dufvalla / lie liiaks’ ollutkaan, / pää huono oli, arveltiin, / mut sydän paikallaan.”

Brofeltin pappila, Mansikkaniemi, Iisalmi

Brofeltin pappila, Mansikkaniemi, Iisalmi

Siihen aikaan, kun isä lampun osti.

Siihen aikaan, kun isä lampun osti.

Juhani Aho nuorra miesnä.

Juhani Aho nuorra miesnä.

Rovasti Brofelt ja siippansa.

Rovasti Brofelt ja siippansa.

Kauppis-Heikki

Kauppis-Heikki